Most family movie mistakes of 1940

1Pinocchio picturePinocchio (1940)54
2Fantasia pictureFantasia (1940)17
3Donald's Vacation pictureDonald's Vacation (1940)11
4Elmer's Candid Camera pictureElmer's Candid Camera (1940)10
5A Wild Hare (1940)10
6You Ought to Be in Pictures pictureYou Ought to Be in Pictures (1940)4
7The Bear's Tale pictureThe Bear's Tale (1940)4
8Puss Gets the Boot picturePuss Gets the Boot (1940)1

Share

Follow