AidanN

Cheat: 49791927 - Tiger Axe.

AidanN

Cheat: 90357090 - Silver Fang.

AidanN

Cheat: 01184620 - Kojikocy.

AidanN

Cheat: 48579379 - Perfectly Ultimate Great Moth.

AidanN

Cheat: 14977074 - Garoozis.

AidanN

Cheat: 41462083 - Thousand Dragon.

AidanN

Cheat: 55337339 - Job Change Mirror.

AidanN

Cheat: 28933734 - Dark Mask.

AidanN

Cheat: 92944626 - Wings of Wicked Flames.

AidanN

Cheat: 55550921 - Battle Warrior.

AidanN

Cheat: 74677422 - Red-eyes B. Dragon.

AidanN

Cheat: 38289717 - Crawling Dragon 2.

AidanN

Cheat: 75390004 - Megazowler.

AidanN

Cheat: 67494157 - Crawling Dragon.

AidanN

Cheat: 20277860 - Armored Zombie.

AidanN

Cheat: 92667214 - Clown Zombie.

AidanN

Cheat: 29155212 - Pumpking the King of Ghosts.

AidanN

Cheat: 94905343 - Rabid Horseman.

AidanN

Cheat: 68516705 - Mystic Horseman.

AidanN

Cheat: 95727991 - Catapult Turtle.

AidanN